GDPR

Souhlasem se zpracováním osobních údajů povoluje dotyčná osoba společnosti Racoon city s.r.o., se sídlem Růžová 1416/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 08095728, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném na Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 312858 (dále jen "Správce"), aby ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje dotčené osoby:

  • jméno a příjmení
  • název společnosti
  • e-mail
  • telefonní číslo

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem odeslání poptávkového online formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let.

Zpracování osobních údajů

Souhlasem se zpracováním osobních údajů uděluje dotyčná osoba svůj výslovný souhlas s výše uvedeným zpracováním. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět zasláním emailu na adresu info@rezidencegreenhill.cz nebo zasláním dopisu na kontaktní údaje správcovské společnosti.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.

Práva na opravu, zapomnění a přístup k osobním údajům dotčené osoby

Prosím vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů má dotčená osoba právo:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • vyžádat od nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat od nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás výpis těchto údajů a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat od nás vymazání těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.